Rechtsgebieden

Personen- en familierecht
  • Echtscheidingen, zowel eenzijdig als gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding;
  • Vragen omtrent alimentatie, zowel
    kinderalimentatie als partneralimentatie;
  • Vragen omtrent afstamming, erkenning en gezagskwesties;
  • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;
Civiel recht
  • Verbintenissenrecht;
Strafrecht
  • Ons kantoor neemt o.a. deel aan piketregelingen, waarbij mensen die zijn aangehouden en juridische bijstand behoeven, deze direct krijgen.