Wie zijn wij

Mr. G.J.A.F. Beulen

Fred Beulen studeerde in 1981 af aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en begon in datzelfde jaar als advocaat in de (toenmalige) gemeente Ubach over Worms. In eerste instantie was het kantoor een bijkantoor van een advocatenkantoor uit Maastricht, maar met ingang van 1987 werd het een zelfstandig kantoor.

Oorspronkelijk gespecialiseerd zijnde in het strafrecht, oefende hij de algemene praktijk uit, zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Echter in de loop der jaren, waarin het kantoor groeide, werden de rechtsgebieden verdeeld over de aanwezige advocaten. Op dit moment is hij vooral werkzaam op de rechtsgebieden strafrecht en burgerlijk recht en adviseert hij cliënten, en staat hen bij, op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, civiele vorderingen, burenrecht, schadevergoedingen etc.

Naast zijn werk als advocaat is mr. Beulen jarenlang werkzaam geweest als lid c.q. voorzitter van diverse Raden van Toezicht, Raad van Commissarissen, Klachtencommissies en Geschillencommissie. Ook heeft hij in de loop der tijd diverse bestuursfuncties bekleed, waardoor hij zicht heeft op een breed scala van maatschappelijke ontwikkelingen. Momenteel is hij nog lid van de Raad van Toezicht van Unalzorg te Amsterdam, lid van de klachtencommissie van StandBy! te Heerlen alsmede secretaris van de St. Gemeenschap Groenstraat.

Rechtsgebieden: civiel recht en strafrecht

 

Mw. mr. J.M.E. van den Heuvel

Jennifer van den Heuvel is in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Zij heeft een master Strafrecht gevolgd en is hierop ook afgestudeerd. Sedert september 2007 is zij officieel werkzaam op het kantoor. Zij is begonnen als juridisch medewerker en is op 30 januari 2008 beëdigd als advocaat en in maart begonnen met de Beroepsopleiding. In 2011 heeft zij deze, 3 jaar durende Beroepsopleiding, met goed gevolg afgemaakt. Per 1 januari 2012 is zij samen met mr. G.J.A.F. Beulen een maatschap begonnen.

Naast het verlenen van juridische bijstand op het gebied van strafrecht, waarin zij is afgestudeerd, staat mr. Van den Heuvel, binnen ons kantoor, cliënten bij op het gebied van Personen- en familierecht. Zij adviseert in alimentatiezaken, omgangskwesties, echtscheidingen, gezagskwesties enz.

Naast advocaat is mr. Van den Heuvel ook sedert januari 2018 lid van de Klachtencommissie van zorgverlener Meander. Zij is deze uitdaging aangegaan omdat zij, naast advocatuur, ook graag op een andere wijze met recht bezig is en dit haar een enorme uitdaging leek.

Rechtsgebieden: personen- en familierecht en strafrecht

 

Mw. mr. F.H.M. Belt

Fabiënne Belt is in 2017 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Na de Bachelor Rechtsgeleerdheid heeft zij de Master Nederlands Recht, Specialisatie Privaatrecht gevolgd en is hierop ook afgestudeerd. In 2016 heeft zij, vanuit de Universiteit Maastricht, stage gelopen op ons kantoor. In februari 2018 is zij als juridisch medewerker in dienst getreden. Fabiënne is op 26 juli 2018 beëdigd en sindsdien is zij werkzaam als advocaat op het kantoor. Zij staat cliënten bij voornamelijk op het gebied van verbintenissenrecht, huurrecht, arbeidsrecht, goederenrecht en strafrecht.

Rechtsgebieden: civiel recht en strafrecht

 

Mw. C.M.J. Wetzelaer – Offermans

Christel Wetzelaer is sedert april 2017 werkzaam als secretaresse op ons kantoor.